Comet HD 100 -jäähdytysneste

Comet HD 100 -jäähdytysneste on tiiviste, joka pohjautuu monoetyleeniglykoliin. Tuote ei sisällä nitriittejä, amiineja eikä fosfaatteja. Tuote soveltuu käytettäväksi bensiini- ja dieselmoottoreissa sekä LVI-alalla vesilämmitys- ja lämmönvaihtojärjestelmissä.

Comet HD 100 -jäähdytysneste sekoitetaan veden kanssa mielellään 1:1 tilavuussuhteessa (autokäyttö), jotta saavutetaan paras mahdollinen jäähdytys- sekä korroosiosuojaominaisuus. Korroosiosuojaus on jäähdytinnesteen tärkein tehtävä, joka saavutetaan vain oikein valituilla lisäaineyhdistelmällä. Nykyaikaiset moottorit, joissa on lisääntynyt alumiinin sekä ohuempien metallivalujen käyttö, ovat kriittisiä korroosiolle.

Lisätietoja:

Comet HD 100 -jäähdytysnesteen lisäainepaketti on kehitetty laaja-alaisella tutkimus- ja testaustyöllä käsittäen laboratoriotestejä, kavitaatiotestejä, valvottuja moottoritestejä ja kenttätestejä sekä monivuotisella käytännön kokemuksella ja osaamisella.